Sågendagen 2012


 


 
 
 


Detta ekipage, med en Airstreamer tillkopplad, tilldrog sig ett stort intresse. En typisk amerikansk kombination på vägarna.


Denna motor kommer ursprungligen från Brindåsen, där syskonen Larsson drev gårdens olika maskinella redskap, med motorn. Motorns tillkomst har en alldeles speciell historia att berätta och nyligen fick teknikmuseet möjlighet att visa upp den på Sågendagen 2012.

 Motorn, som då var av tvåtaktstyp, anskaffades  för att driva gårdens vedkap, tröskverk och alla andra, maskiner.  Motorns fabrikat är dock okänt men dess vidare historia har berättats av Ivan och Anton som var två av de sex syskonen Larsson. Troligtvis var det en liten tändkulemotor som av någon anledning, inte föll i syskonens smak. Det berättades att Valfrid, en av syskonen, tyckte att de borde bygga om motorn, till ett enklare handhavande. Hans förslag var att göra om den till en fyrtaktare, något som samtycktes av syskonen. Valfrid fick uppdraget att förverkliga

idén och satte genast igång med att till verka gjutmodeller till cylindertopp och annat som sedan skickades till Mora gjuteri för avgjutning. När han sedan fick gjutgodset blev det till att bearbeta delarna, i verkstadens maskiner.  Han fick också konstruera kamaxel med drivning, likaså fick han göra drivning för en magnetapparat, till tändningen.  En passande stigförgasare monterades på motorn, och allt tycks sedan ha fungerat. Motorn avyttrades vid mitten av 1930-talet och var den till slut hamnade, har tills nyligen varit okänt. På Sågendagen 2012 stod den helt överraskande utställd och kördes, bland allt annat. Det visade sig vara Anders Nilsson i Rämmens Veterantraktorklubb, som hade köpt den och gjort visst renoveringsarbete.

Gjutmodell till topplock

Gjutmodell till mellanlock


 

Bengt Larsson, barnbarn till Valfrid Larsson som byggde traktorn 1926,

 berättar för några åskådare om den hembyggda traktorn från Brind-

åsen. Traktorn finns utförligt beskriven på särskild plats på hemsidan.


Rundturer genom Sågen med traktor och vagn för den som vill se sig om i samhället under Sågendagen.


Från Rämmens Veterantraktorklubb deltog denna unika, traktordrivna

slyklipp, av egenkonstruktion. Den klippte ca 5 cm långa bitar upp till

6 cm diameter som samlades i nätsäckar för torkning innan eldning.


Yxkastning är en populär sport där besökarna kan testa sin förmåga

och vinna pris, för skickligheten. Många brukar prova på denna sport

under Sågendagen.


Brädfors och Vestas underhåller hela Sågendagen 2012