Övriga sevärdheterRankabacken

 

 

Rankabacken
Strax öster om Ärtberget finns ett litet vattenfall i en naturskön omgivning. Ärtån, som är utloppet från ”ametistsjön” Ärten, sammanflyter med Yngtjärnsälven och bildar Svartälven som rinner ut i Vänern. Svartälven var under lång tid en viktig flottningsled som sysselsatte många av bygdens modiga män. Rankabacken består av ett ganska stenigt parti i terrängen med stup och tvära svängar genom terrängen. Detta sammantaget gjorde att flottningen i detta område säkert krävde sin man. Längre ned mot den mera låglänta terrängen väster om Brindsjön flöt älven lugnare vidare söderut. För den som älskar naturen rekommenderas ett besök vid Rankabacken. En bra gångstig leder från Ärtberget ned till området.