Övriga sevärdheter


Ormgranen

Ormgranen vid Brindsjön, en sällsynt företeelse i naturen


Väster om Brindsjön, har sedan snart ett sekel en så kallad ormgran växt och frodats. Ormgranen är en sällsynt varietet av en vanlig gran, som har sparsamt grenade kransgrenar.

Ormgranens märkliga utseende beror på att den av gene- tiska orsaker har förlorat förmågan att bilda sidoskott på grenarna. Stammen eller en gren kan växa flera år utan att bilda något eller bara några enstaka sidoskott. Granen, som är den enda kända i vår trakt, tycks trivas men har tidvis varit nära att ge upp. Den har blivit ganska stor med åren och är absolut en sevärdhet för den naturälskande människan.

En nybyggd skogsbilväg leder nästan fram till ormgranen. En 75 m lång, markerad stig, leder dig fram till granen. Där stigen börjar finns en informationstavla som berättar lite om feno-
menet.
Kombinera gärna ormgransbesöket med ett besök vid teknikmuseet och geologiska museet i Sågen.