Sågens Bystugeförening

Teknik & Kultur i Finnmarken

 


 

 

Kontaktuppgifter

Sågens Bystugeförening
Besöksadress:
Sågen 2

Postadress:
Sågens Bystugeförening
c/o Malte Ericsson
Laxtjärn 4
780 50 Vansbro

Bankgiro:
323-0448

Ordförande
Ericsson Malte
Laxtjärn 4
780 50 Vansbro
Telefon: 0281-50094

Suppleant
Evans John
Sågen 8
780 50 Vansbro
Telefon: 0281-50112

Suppleant
Evans Karen
Sågen 8
780 50 Vansbro
Telefon: 0281-50112 karenlevans@hotmail.ce.uk

Ledamot
Helgesson Solveig
Risheden 10
780 54 Äppelbo
Telefon: 0281-22283, 073-808 28 48 solveig.helgesson@appelbo.net

Ledamot


Ledamot
Sandström Runar
Sågen 24
780 50 Vansbro
Telefon: 070-633 45 22

Kassör
Karina Sjögren
Box124
447 23 Vårgårda
kina@gsbilverkstad.se

Adj sek
Larsson Lennart
Sågen 10
780 50 Vansbro
Telefon: 0281-50089, 070-356 65 95 lennartkv@gmail.com

Adj sek
Magnusson Björn
Aspsätravägen 29
127 37 Skärholmen
Telefon: 08-972373, 0281-50097, 070-325 41 33 bjornmagnus2@telia.com

Bastuansvar
Persson Kjell
Grönfallet 1
780 50 Vansbro
Telefon: 070-535 34 09