Konst och hantverk

Öppettider


 
 
Många lokala konstnärer och hantverkare ställer ut sina alster till beskådande och försäljning. Passa på att besöka utställningen tillsammans med besök vid teknikmuseet och geologiska museet där ni tas väl om hand.
 

 
 
 

 

Några bilder från konst– och hantverksutställningen 2007

 


Några bilder från utställningen i Sågens bystuga 2006