Välkommen till hemsidan för Teknik & Kultur i Finnmarken

 

Sågens bystugeförening

Sågens bystugeförening finns nu också på facebook.
Klicka på facebook loggan nere till vänster för att komma till facebook sidan.


Tekinkmuseet är för tillfället i vila och tidigare föremål har plockats bort från museiebyggnaden. 2021-01-01

Västerdalarnas Geologiska Förenings samlingar i Sågen har överlåtits till:

Tunabygdens Geologiska Förening
Geologiska museet
Hantverksbyn 13
784 33 Borlänge


 
 
 

Bastubad på ordinarie baddagar
Tills vidare gäller för bastubad att anmälan görs till Ceciel Oud på tel. 076-8456081 senast kl.12:00.
Det måste vara minst 3 anmälda till bastubad för att starta bastun.
Styrelsen.
 
 
 

 
Månadsmöten under 2021

På grund av rådande omständigheter med covid-19 så kallar vid  till möten efter behov.


Efterlyses!

Vi söker gamla bilder från Sågen, och i första hand saknar vi bilder från festplatsen, med dansbanan och övriga byggnader. Även andra bilder är välkomna till vår samling av historiska bilder från Sågen med omkringliggande byar.

Om du har bilder kan du höra av dig till Runar Sandström 070-6334522 eller via e-post rsmiljo@hotmail.com där du gärna kan bifoga bilder. Berätta gärna  det du vet om bilden.

 Vi är tacksamma om vi får låna bilder för skanning som sedan återsändes efter skanningen.

Sågens Bystugeförening


Logga in

Nu har vi skapat en lösenordsskyddad sida för medlemmar i Sågens bystugeförening.
Du loggar in genom att klicka på länken "Logga in" till vänster eller inne på Sågens Bystugeförenings
sida. Vi kommer att skicka lösenord till alla som löst medlemsavgift och som har
lämnat sin epostadress till Bystugeföreningen. Ni som inte har lämnat epostadress till
Bystygeföreningen kan skicka ett mail till ksjogren63@gmail.com  med fullständiga uppgifter namn, epostadress, m.m för att stämma av om ni är medlemmar och därmed berättigade till lösenordsskyddade sidan. Under den lösenordskyddade sidan kommer det att finnas årsmötesprotokoll, årsberättelser, verksamhetsberättelser, m.m

.

 

Om Teknik & Kultur i Finnmarken

En för vår generation, ofattbar uppfinningsrikedom har präglat Sågenbygden. Trots brist på skolor och teknisk utbildning, skaffade man sig kunskaper på olika sätt genom att köpa och läsa böcker. På detta vis kunde man på egen hand erhålla de nödvändiga kunskaperna som man ansåg sig behöva för stunden och i framtiden.

På många av traktens gårdar fanns en smedja, dåtidens gårdsverkstad, där alla nödvändiga reparationer kunde utföras på maskiner och annan utrustning. En del gårdar hade dessutom någon form av verkstad, med maskiner för olika sorters bearbetning av material. I dessa små verkstäder konstruerades och tillverkades många nyttoföremål av olika slag, föremål som ännu brukas eller i varje fall finns bevarade.

Alla bevarade föremål från bygden, jämte dess historia, är tidsdokument som är väl värda att bevara och visa upp för kommande generationer. Den äldre generationen, från denna tidsepok, börjar att tunnas ut och viktig kunskap om gamla tider riskerar att tappas om ingenting görs för dess bevarande.

Sågens Bystugeförening har därför uppfört en museibyggnad, med bidrag från EU:s regionala utvecklingsfond, där mycket av bygdens innovationer kan visas för en större allmänhet. Bystugeföreningen har sedan många år tillbaka arbetat med olika slag av kulturaktiviteter. Hantverksutställningar, växtfärgning, konstutställningar m.m. har präglat sommaraktiviteterna.
Dessa arrangemang har varit välbesökta och uppskattade långt utanför kommungränsen.

Teknikmuseet tillsammans med kulturaktiviteterna har fått ge namn åt framtidens musei- och kulturverksamhet under namnet Teknik & Kultur i Finnmarken.


Så hittar du till Teknik & Kultur i Finnmarken

   

Sågen ligger ca 35 km söder om Vansbro i riktning mot Filipstad (riksväg 26) och ca 25 km Nv om Säfsen (Fredriksberg)

ÖPPETTIDER

--------------

   Besöksadress:  
   Sågen 2
   786 91 Vansbro

   GPS-koordinater:
   Lat:     N60º15´31,63´´
   Long:  E14º08´12,15´´
   

Klicka på kartan för bättre översikt och zooma på kartan

För mer information kontakta turistbyrån i Vansbro

   

Webmaster@teknokult.se