Historik om
Västerdalarnas Geologiska Förening


VGF startades 1977 av ett 15-tal geologiskt intresserade personer som hade gått en universitetskurs under ledning av SGU:s Göran Kjellström. Därefter bestämde de sig för att bilda en förening i akt att få flera intresserade av geologi, läran om den jord som vi trampar på.

I stadgarna från december –77 står det: ”Eftersom våra trakter är mycket intressanta ur geologisk synpunkt skall föreningen ha som målsättning att kartlägga intressanta lokaler samt att respektera naturen även ur geologisk synpunkt samt att öka kunskaperna i geologi.”
Genom Göran Kjellströms försorg byggde man upp ett referensbibliotek som innehåller publikationer, kartor, periodica samt mineraler, bergarter och fossiler.

Ordförande för föreningen blev Olle Bergman och förblev så i 22 år. Man beslöt att göra utflykter i omgiv- ningarna, hålla föreläsningar och ha sammankomster i studiesyfte samt göra en utställning varje år. Allt som man samlade in av olika material fick man inhysa i den nedlagda skolan. Av detta blev det ett museum där det finns drygt 2000 mineraler, bergarter och fossiler. Cirka 2000 personer har besöker museet varje år.

I dag är skolan en bystuga där VGF hyr lokaler för sina samlingar. På grund av personalbrist kan inte VGF ha kontinuerligt öppethållande Just nu genomgår museet en omdaning.


Lite historik om tidigare utställningar.
VGF:s utställningar 1978-2006. Klicka här

Lite historik om tidigare flerdagsresor som VGF har gjort. Klicka här

Reseskildringar och upplevelseberättelser av medlemmar kommer att läggas in här.

Geologins dag den 16 Sept 2006 av Olle B  Klicka här

Exkursionen till Lockneby och Ragunda 8-10 augusti 2007 av Inge Kvist Klicka här