Historik om tidigare utställningar 1978-2006
Västerdalarnas Geologiska Förening


1978 Historisk geologi
1979 Våra bergarters uppkomst
1980 Dalarna en gång ett vulkanlandskap
1981 Dalarna en gång ett korallandskap
1982 Geologin i människans tjänst
1983 Geologin längs Västerdalsälven
1984 Spår efter den stora inlandsisen
1985 Spår av liv- Fossilen berättar
1986 Västerdalarnas berggrund
1987 Mineral från när och fjärran
1988 Jubileumsutställning
1989 Bergarter
1990 Kvartärgeologi
1991 Historisk geologi
1992 Vulkanism
1993 Former i fjällen
1994 Geologi i helg och söcken
1995 Sediment och sedimentbergarter
1996 Våra mineraler och bergarter
1997 Historisk geologi
1998 I väntan på isen
1999 Stenar och flisor i muséet
2000 Före människan
2001 Från istid till nutid
2002 De va en gång: Om fossiler
2003 Med fjället i fokus
2004 Vulkaner när och fjärran
2005 Vardagens geologi