Geologins dag 16 September 2006 av Olle B


Det var en dimmig morgon och planerna för dagen var att göra en gemensam resa med buss till Bergslagsområdet och i första hand besöka världsarvet i Engelsberg.

Lars-Eriks buss, med Kjell vid ratten, startade kl. 08:00 från Vansbro med passagerare från Vansbro- Äppelbo- Fredriksberg, för att senare fyllas på med ytterligare resenärer som väntade vid medborgarhuset i Nås, tills vi blev totalt 19 personer.

Resan fortsatte genom ett höstfagert landskap som framträdde alt tydligare allt eftersom dimman lättade och solen bröt igenom och visade en klarblå himmel. Efter en kort kaffepaus utanför Ludvika, med Siv:s goda smörgåsar som tilltugg, fortsatte resan förbi Fagersta till slutmålet Engelsberg där vi togs emot av en kunnig, kvinnlig guide som initierat berättade om Engelsbergs bruks historia, som resulterade i att området blivit uttaget som ett av Sveriges världsarv som skulle bevaras åt kommande generationer. Efter genom-
gången fortsatte guidningen med visning av den restaurerade masugns/rostugnsbyggnaden och en
redogörelse för hela processen.

Sedan var det dags för en promenad runt det vackra bruksområdet med de övriga byggnaderna som hörde till bruket: Bl.a en kontorsbyggnad där stommen enligt guiden kom från en gästgiveribyggnad i Björbo men som blivit om- och tillbyggd till oigenkännlighet.

I bruksparken låg vidare en magnifik herrgårdsbyggnad med två flyglar. Den ena flygeln var avsedd för gäster och den andra avsedd för barnen som tydligen inte fick vistas i huvudbyggnaden. Efter tillfartsvägen till herrgården låg även ett flertal ekonomibyggnader jämte en stor ladugårdsbyggnad. Längs bruksparkens ena sida låg en lång verkstadsbyggnad som tydligen använts för olika ändamål av hela bruket.

Efter besöket i bruksområdet var det dags att fortsätta med ett besök på den s.k oljeön. För att komma dit fick man från Engelsbergs station gå ombord på den lilla färjan Petrolia som på någon minut lade till vid ön där vi vid landstigningen togs omhand av en ny kvinnlig guide som berättade om öns historia som funnits innan en entusiast vid namn Agust Alund kom på idéen att här uppföra en fabrik för att raffinera oja från fjärran oljekällor. Alund  var anställd som bokhållare vid bruket och det har ej framkommit vilken utbildning och erfarenhet han hade för denna typ av verksamhet.

Tack vare sin entusiasm, sitt mod och sin personlighet lyckades han få fram kapital och bilda Aktiebolaget Oljefabriken och en fabrik byggdes och stod färdig på ön 1875 och lysolja, fotogen och olika fettprodukter
m.m levererades till svenska hushållen under de följande 50 åren. Mot alla odds hade Alund bevisat att hans ide var livskraftig. Vår guide tog oss med på en rundvandring i fabriken och förklarade hur hela anlägg- ningen fungerat och hur man hade kunnat utvinna olika produkter. En process som förutsatte stora och beundransvärda kemiska och tekniska kunskaper hos både fabrikens ledning och personal.

Fyllda av beundran över vad en enda entusiastisk och modig person kunnat åstadkomma och lämnat efter sig, i form av en anläggning som än idag står kvar som ett monument över världens äldsta oljeraffinaderi, återvände vi till fastlandet och en väntande lunch.
Mätta och belåtna, både andligen och lekamligen, tog vi avsked av Engelsberg och började vår hemfärd över Norberg där vi gjorde dagens sista stopp på det omtalade Elsa Anderssons café och njöt av de berömda bakverken tillsammans med bl.a ett gäng skinnklädda gentlemän med sina glänsande Harley Davidssonsmaskiner. Caféet var tydligen ett omtyckt rastställe för såväl mc-folket som övriga i omgivningen.

Efter denna rast var det dags för sista delen av vår lärorika utflyktsdag, på Geologins dag, där den vackert slingrande vägen längs rullstensåsen genom Malingarna på de synliga resterna från tappningen av Väster- dalsissjön gav oss åter bevis på hur man kan tolka spåren i naturen med lite kännedom om de geologiska processerna som formar vår jord.
Successivt tömdes bussen på passagerare och en kort sammanfattning av dagen resa måste bli
EN MYCKET LYCKAD OCH LÄRORIK DAG!!!!!

Olle B.
Nedan några bilder från resan


Byggnad Engelsberg

Gamla ångpannan

Vägvisare till oljeön

Färjan till oljeön

Gammal stentrappa