Geologisk fakta


Rullstensås

Den stora landtäckande isen började att smälta när klimatet blev varmare. Stora mängder vatten frigjordes och rann över, genom och under isens yta. Under istäcket bildades isälvar som strömmade stritt och formade tunnlar som mynnade i iskanten. (Vid Svartisen i Mo i Rana kan man se detta tydligt). Stenar och grus slipades runda när de rullade med i de strida strömmarna. En rullstensås är väl sorterad med det grövsta materialet längst ner och det finkornigaste överst. En sådan ås är Badelunda-åsen som går genom en del av Dalarna (bl.a. genom Hedemora som får sitt grundvatten från den).

Vid foten av en ås söder om Nås finns gott om sand, närmast liknande en sandur. Tallskog och en del granar växer på sandfältet. Här har en erosion skett i litet format. När växttäcket blir vattenbemängt så att det rinner ner i sanden inunder, följer den med och bildar en liten talus. Detta kan urholka en stor del under växttäcket som då ”hänger” i luften. Många av dessa sluttningar har utnyttjats av människan när det har behövts sand.