Geologisk fakta


Mörka dalen, en liten kanjon

Det är en liten naturpärla vid Brindåsbergets fot i Vansbro kommun. Mörka dalen sträcker sig en halv kilometer genom naturen och på en ca 200 meter lång sträcka utgör den en kanjon med 20 – 30  meter höga klippväggar av porfyr på båda sidor om en liten bäck. I början bildar bäcken ett litet vattenfall. Vattnet kommer från sankmarken med en och annan liten tjärn på högre höjd. Bäcken rinner ut i Svartälven som rinner förbi Sågen. Troligen är detta en sprickdal. Man når Mörka dalen efter att ha kört någon kilometer från Sågen mot Brindsjön. Därefter tar man till vänster mot Brindåsen. Det finns nu en gapkoja vid Mörka dalen där man kan rasta och informationstavlor kommer att sättas upp.

 

Bild av Mörka Dalens utlopp
 

Bild från Mörka Dalens djupare partier
 

Bilden visar den slingrande bäcken som rinner genom ravinen
 

Bilden visar den pinade trädvegetationen på ravinens branter
 

Flygbild över södra delen av Mörka Dalen tagen från nordväst
 

Flygbild över södra änden av Mörka Dalen tagen från sydväst