Geologisk faktaOm kratern i Lockne

Den finns strax söder om Brunflo i Jämtlands län. 
"För omkring 455 miljoner år sedan, i början av den mellanordoviciska dalbytiden, slog en ca. 800 meter stor himlakropp ned under låg vinkel mot havsytan i Lockne socken av Österunds kommun. Nedslagshastigheten var ca. 20 km i sekunden. Den kinetiska energin i nedslaget motsvarade åtminstone laddningen i alla kärnvapen sammantagna. En djup inre krater uppstod omkring 7 km i diameter. Den försvann efter några minuter men förbrukade oerhörda energimängder. Spåren efter detta meteorit- nedslag är fortfarande synliga i naturen.

Den utkastade fasta materian kallas ejekta. Ejektan av proterozoisk berg som krossats, som oftast är granit, kallas tandsbybreccia. Efter nedslaget avsattes ett grusigt och ofta blockrikt sediment som kallas locknebreccia, sedan allt finkornigare grus och sand, som blev till en bergart som av folket i bygden kallades för loftarsten. Denna är stryktålig och användes i byggen. Loftarstenen innehåller tre bevis på nedslag. Korn av s.k. chockad kvarts, som bildas av det extrema trycket i nedslagets ögonblick, korn av nedsmälta och starkt förhöjd halt av grundämnet iridium som är sällsynt på jorden men finns i större mängder i många meteoriter."
Ur Geologiskt forum skrivet av Maurits Lindström