Geologisk fakta


Frostsprängning

När vatten samlas i sprickor i en sten och det ömsom fryser och ömsom uppvärms, inleds nedbrytning av bergarten i fråga. Särskilt under vår och höst är påverkan stark. Då är nätterna ofta kyliga ner till minusgrader och om dagarna kan temperaturen stiga till flera plusgrader. När vattnet fryser till is utvidgas dess volym och styrkan i det frusna vattnet gör att bitar sprängs loss ur stenen och sprickorna vidgas.. I vårt land är detta en vanlig företeelse, en exogen kraft.

Detta block har sprängts isär genom naturens egen påverkan. ”Stora sten” som blocket kallas, ligger intill en väg och den väger åtskilliga ton. Omkretsen är ca 20 meter och höjden ca 7 meter. Stenen är delvis täckt av mossa och en del lavar. Mindre delar av blocket har lossnat och ligger runt om på marken. En björk har fått rotfäste i en spricka och är något över två meter hög. Bergarten är granit med partier av ljus fältspat och kvarts.