Sågens Bystugeförening


Bad & Bastu Maskintvättstuga Logga in Medlemsinfo
Hyra av lokaler      

 
Sågens Bystugeförening

Sågens Bystugeförening bildades 1984 och syftet är att tillvarataga bygdens intressen, vara den samlande
länken mellan bygden och myndigheter samt verka för bygdens bevarande och utveckling.

Bystugeföreningen bedriver museiverksamhet för att ge bättre kunskap om bygdens kultur och där det
nytillkomna teknikmuseet har mycket att berätta om de tekniska innovationerna från bygden. Det är av stort
kulturhistoriskt intresse att bevara kunskapen om de innovatörer som, trots brist på skolor och under-
visningsmöjligheter, fanns i Finnmarken. Genom samlingarna lever kunskaperna vidare till kommande generationer.

Föreningen uthyr lokaler för olika ändamål till medlemmar och allmänhet samt ger bygdens befolkning
service i form av dusch och bastu samt maskintvättstuga med torkrum.

Alla är välkomna att besöka Sågen och ta del av vårt utbud.

 


Dukat till fest i stora salen

Mötesrum

Maskintvättstuga

Bastu

Dusch