Auktioner

 


 
 

 

Auktionsgods emottages tacksamt!

Om Du har något som kan bli ett bidrag till vår förening, och vill skänka detta till vårt föreningsarbete, så är det mycket välkommet bidrag. Vår förening, som är en ideell förening, arbetar för att bygden skall kunna uppehålla servicen med bad och tvättstuga samt uthyrning av lokaler, för olika tillställningar. Förutom museiverksamheterna, där vi visar hur idé- rika människor i bygden har varit framgångsrika, har vi genom böcker, almanackor och på vår hemsida, framfört berättelser och bilder, från forna dagar.

Om Du vill stötta oss, i vårt arbete, genom att skänka något så kontakta vår ordförande: Runar Sandström
Tel: 070-6334522

Se vår hemsida: www.teknokult.se Sågens Bystugeförening